ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેતા નરેશ કનોડિયાનું નિધન, કોરોનાની સારવાર લઇ રહ્યાં હતા

ટિપ્પણીઓ