દુકાન બંધ કરતા કરંટ લાગ્યો પરંતુ દોસ્ત ની સમય સુચકતા થી જીવ બચ્યો , જુવો...

ટિપ્પણીઓ