એક આદર્શ પુત્રવધુ ! કોરોના પોઝિટિવ સસરાને પીઠ પર ઉઠાવીને હોસ્પિટલ પહોંચી...

ટિપ્પણીઓ