સાસરી માંથી કોઈને કહયા વગર આવી દીકરી તો પિયર પક્ષે જ ઢોરમાર માર્યો , Vir...

ટિપ્પણીઓ