દારૂના નશામાં ડ્રાઈવરે ટ્રક ફૂટપાથ પર સુઈ રહેલા લોકો પર ચડાવી દીધો, જુવો...

ટિપ્પણીઓ