ધનસુરામાં આવેલ શ્રી ઓધવ વિદ્યામંદિર શાળામાં રથયાત્રાની અનોખી રીતે ઉજવણી

ટિપ્પણીઓ