રાહુલ ગાંધીની જીભ લપસી, કહ્યું યુપીએ સરકારમાં લોટ 22 રૂપિયે લિટર હતો, અત...

ટિપ્પણીઓ