કોંગ્રેસના ઉમેદવાર વિક્રમ માડમે AAP ના પોતાના હરીફ ઉમેદવાર ઈસુદાન ગઢવીન...

ટિપ્પણીઓ