પોસ્ટ્સ

આજ ના બપોર ના મોટા સમાચાર : 21/01/2022 - #News24gujarati #gujaratisamac...

આજ ના બપોર ના મોટા સમાચાર : 20/01/2022 - #News24gujarati #gujaratisamac...

19/01/2022: આજના તાજા સમાચાર , આજ ના મુખ્ય સમાચાર Aajna Taja Samachar #n...

અરવલ્લી : મોડાસા ખાતે Bada Businessની ઓફિસનું ઉદ્દઘાટન

18/01/2022: આજના તાજા સમાચાર , આજ ના મુખ્ય સમાચાર Aajna Taja Samachar #n...

17/01/2022: આજના તાજા સમાચાર , આજ ના મુખ્ય સમાચાર Aajna Taja Samachar #n...

16/01/2022: આજના તાજા સમાચાર , આજ ના મુખ્ય સમાચાર Aajna Taja Samachar #n...

15/01/2022: આજના તાજા સમાચાર , આજ ના મુખ્ય સમાચાર Aajna Taja Samachar #n...

14/01/2022: આજના તાજા સમાચાર , આજ ના મુખ્ય સમાચાર Aajna Taja Samachar #n...

Big News - ગુજરાતમાં LRDની લેખિત પરીક્ષા લેવા મુદ્દે પોલીસ ભરતી બોર્ડના ...

12/01/2022: આજ ના મુખ્ય સમાચાર #news24gujarati #gujarat_samachar #gujara...

ગુજરાતમાં વિદ્યા સહાયકોની ભરતીને લઈને આવ્યા મોટા સમાચાર, શિક્ષણંત્રીએ શુ...

10/01/2022: આજ ના મુખ્ય સમાચાર #news24gujarati #gujarat_samachar #gujara...

09/01/2022: આજ ના મુખ્ય સમાચાર #news24gujarati #gujarat_samachar #gujara...

ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય: રાજ્યમાં ધોરણ 1થી 9ના વર્ગોનું શિક્ષણકાર્ય 3...

07/01/2022: આજ ના મુખ્ય સમાચાર #news24gujarati #gujarat_samachar #gujara...

06/01/2022: સાંજના મોટા સમાચાર #news24gujarati #gujarat_samachar #gujara...

06/01/2022: આજ ના મુખ્ય સમાચાર #news24gujarati #gujarat_samachar #gujara...

05/01/2022: આજ ના મુખ્ય સમાચાર

04/01/2022: આજ ના મુખ્ય સમાચાર #news24gujarati #gujarat_samachar #gujara...