પોસ્ટ્સ

30September, 2023: બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સમા...

30September, 2023: આજના મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર #...

30September, 2023: આજના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચ...

29September, 2023: આજના મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર, Baluchistan Bom...

29September, 2023: બપોર ના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર

29September, 2023: આજના મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર

29September, 2023: આજના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #gujarat_news...

28September, 2023: આજના મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર

28September, 2023: બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર

સુરતમાં ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થિનીનું શંકાસ્પદ હાર્ટ એટેકના કારણે મોત - CCTV

28September, 2023: આજના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #gujarat_news...

રાજકોટમાં ગણેશ મહોત્સવની સ્પર્ધામાં 73 વર્ષના વૃદ્ધે 21 લાડુ ખાઈને રેકોર...

27September, 2023: સાંજના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સ...

જામનગરમાં ફિલ્મી ઢબે કારચાલકની ધરપકડ; પાંચ લોકોને અડફેટે લીધા, PSI ઇજાગ્...

27September, 2023: સવારના 10 મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચા...

26September, 2023: આજના બપોર ના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજ...

પંચમહાલની દુઃખદ ઘટનાઃ ઘોઘંબાના ગજાપુરામાં તળાવમાં ડૂબી જતા 4 બાળકોના મોત

26September, 2023: આજના 10 મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર ...

25September, 2023: આજના 20 મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર ...

24September, 2023: આજના 20 મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર ...