પોસ્ટ્સ

4May, 2023 : સવારના પાંચ મોટા સમાચાર, આજના તાજા સમાચાર #news24gujarati ...

16એપ્રિલ, 2023 : સાંજના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #news24gujara...

જાપાનના વડાપ્રધાનની સભામાં બૉમ્બથી હુમલો, જુવો હુમલાનો લાઈવ વિડિઓ

14એપ્રિલ, 2023 : બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર ,આજના તાજા સમાચાર #news24gujara...

જ્યોર્જિયામાં હિન્દુફોબિયા વિરુદ્ધ ઠરાવ પાસ, રમઝાનમાં ગીતો વગાડવા બદલ મહ...

28માર્ચ, 2023:વિદેશના પાંચ મોટા સમાચાર,અમેરિકામાં ફાયરિંગ , સાઉદીમાં બસ ...

ન્યુઝીલેન્ડમાં 7.1ની તિવ્રતાનો ભૂંકપ, સુનામીની ચેતવણી

15માર્ચ, 2023 : બપોરના સાત મોટા સમાચાર, આજના તાજા સમાચાર #news24gujarati...

11માર્ચ, 2023 : આજના બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર, આજના તાજા સમાચાર #news24g...

11માર્ચ, 2023 : સવારના 20 મોટા સમાચાર, આજના 20 તાજા સમાચાર #news24gujara...

7માર્ચ 2023 : આજના રાત્રીના પાંચ મોટા સમાચાર , આજના તાજા સમાચાર #news24g...

22ફેબ્રુઆરી ,2023: બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર , #ગુજરાત_સમાચાર #ગુજરાત_સમાચ...

21ફેબ્રુઆરી,2023: આજના દસ મોટા સમાચાર #gujarat_samachar #ગુજરાત_સમાચાર...

13 ફેબ્રુઆરી, 2023 : આજના વિદેશના પાંચ મોટા સમાચાર #worldnews #usanews ...

12 ફેબ્રુઆરી, 2023 : બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર #gujarat_n...

10 ફેબ્રુઆરી, 2023 : સવારના પાંચ મોટા સમાચાર , #ગુજરાત_સમાચાર #gujarat_n...

Earthquake In Turkey: 7.8 ની તીવ્રતાના ભૂકંપથી તુર્કી-સીરિયામાં 350 લોકો...

પાકિસ્તાનના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ Pervez Musharraf નું અવસાન , ઘણા સમયથી બીમા...

31જાન્યુઆરી, 2023 : આજના વિદેશના પાંચ મોટા સમાચાર, #gujarat_samachar #gu...

નેપાળ પ્લેન ક્રેશના ઠીક પહેલા ફેસબુક પર લાઈવ હતો ભારતીય યુવક, દુર્ઘટનાનો...